Naše usluge:

1. STRUČNI NADZOR

Specijalizovani smo za stručni nadzor i konsultantske usluge tokom planiranja i izvođenja svih vrsta radova na kompleksinim projektima. Mi ćemo analizirati zahteve investitora, pregledati projektnu dokumentaciju i izvršiti planiranje radova za ceo projekat kako bi, na početku angažovanja na projektu moglo da se organizuje delovanje sa ciljem da da se na najefikasniji način sprovedu sve predviđene aktivnosti u skladu sa investitorovim ciljevima. Tokom rada na realizaciji projekta cilj nam je da na osnovu organizacije redovnih gradilišnih sastanaka uskladimo kompleksne aktivnosti različitih učesnika na projektu na efikasan način. Naše iskustvo je garant uspešnog realizovanja investicionih projekata naših klijenata.

2. UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Organizacija, planiranje, realizacija i kontrola projekata za sve objekte visokogradnje I industrijskih postrojenja. Organizujemo realizaciju različitih investicionih projekata od faze idejnog rešenja, izrade projektne dokumentacije, praćenja i ogranizacije izvođenja radova do tehničkog prijema objekata i njihovog puštanja u upotrebu.

3. NADZOR NAD PROJEKTNIM FINANSIRANJEM
Investitor angažuje supervisora kako bi osigurao da ispunjava uslove za zajam, dok ga banka anagžuje kako bi osigurala namensko korišćenje kreditnih sredstava tokom razvoja projekta. Banka ugovorom i zahtevima za projektno finansiranje navodi šta očekuje od investitora, kao korisnika sredstava finansiranja u izgradnji objekta i supervisora koji predstavlja glavnu vezu između banke, investitora i izvođača. Angažovanjem supervisora dobijate osobu koja je obučena da rešava problem koji mogu nastati tokom realizacije projekta. Oni poznaju brojne eksperte iz različitih oblasti uz čiju pomoć će omogućiti da ostvarite svoju viziju na najbolji način.
4.PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Organizujemo proces izrade projektne dokumentacije od idejnog rešenja do izvođačkog projekta za sve objekte visokogradnje. Takođe se bavimo organizovanjem i praćenjem procesa projektovanja.

Naši klijenti:

Scroll to Top